Marka Yöneticiliği Danışmanlığı

Şirketler markalaşmaya ve marka değerlerini artırmaya gittikçe daha fazla önem vermeye başladı.
Marka olmak hem kaliteli ürün hem iyi bir pazarlama stratejisi geliştirmek demek.. En basitinden
bakarsak Bosch yada McDonald’s gibi o markaların adınızla anılmasını sağlamak kalite,zaman ,
pazarlama becerisi  ve hedef kitlenin beklentilerini en üst düzeyde karşılamakla mümkün.

Marka danışmanı ne yapar?

Pazarlama ve iletişim olmak üzere marka danışmanlığı iki ana bölüme ayrılır. Temel hedef şirketin
marka stratejisini belirlemek,tüketicinin beklentilerini karşılamak ve onu marka geliştirme
sürecine dahil edecek etkili iletişimi sağlamaktır. Siz şirketin marka geliştirme bölümünde yada
reklam veren tarafında yer alabilirsiniz.
Marka kişiliği, Markanın ;
Değerleri
Fonksiyonel özellikler
Rekabetçi konumlandırılmasının arkasındaki sestir.

Marka kişiliği yaratmak ;